Občanský zákoník

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás
Úvod § Hlavička zákona
Část I. § 1 - 122 Obecná ustanovení
Část II. § 123 - 180 Věcná práva
Část III., IV., V. § 181 - 414 Zrušeny
Část VI. § 415 - 459 Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení
Část VII. § 460 - 487 Dědění
Část VIII. § 488 - 852k Závazkové právo
Hlava 1 § 488 - 587 Obecná ustanovení
Hlava 2 § 588 - 627 Kupní a směnná smlouva
Hlava 3 § 628 - 630 Darovací smlouva
Hlava 4 § 631 - 656 Smlouva o dílo
Hlava 5 § 657 - 658 Smlouva o půjčce
Hlava 6 § 659 - 662 Smlouva o výpůjčce
Hlava 7 § 663 - 723 Nájemní smlouva
Hlava 8 § 724 - 741 Příkazní smlouva
Hlava 9 § 742 - 746 Jednatelství bez příkazu
Hlava 10 § 747 - 753 Smlouva o úschově
Hlava 11 § 754 - 759 Smlouva o ubytování
Hlava 12 § 760 - 773 Smlouvy o přepravě
Hlava 13 § 774 - 777 Smlouva zprostředkovatelská
Hlava 14 § 778 - 787 Vklady
Hlava 15 § 788 - 828 Zrušena (dříve Pojistné smlouvy)
Hlava 16 § 829 - 841 Smlouva o sdružení
Hlava 17 § 842 - 844 Smlouva o důchodu
Hlava 18 § 845 - 846 Sázka a hra
Hlava 19 § 847 - 849 Veřejná soutěž
Hlava 20 § 850 - 852 Veřejný příslib
Hlava 21 § 852a - 852k Cestovní smlouva
Část IX. § 853 - 880 Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení
Poznámky Poznámky pod čarou