Občanský zákoník

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás

Část osmá
Závazkové právo

Hlava sedmnáctá: Smlouva o důchodu

§ 842

Smlouvou o důchodu se zakládá někomu na doživotně nebo na jinak stanovenou dobu neurčitého trvání právo na vyplácení určitého důchodu.

§ 843

Smlouva o důchodu musí být uzavřena písemně.

§ 844

Právo na důchod nelze převést na jiného. Splatné dávky lze však postoupit.