Obchodní zákoník

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás
Úvod § Hlavička zákona
Část I. § 1 - 55 Obecná ustanovení
Část II. Obchodní společnosti a družstvo
Hlava 1 Obchodní společnosti
Díl 1 § 56 - 75c Obecná ustanovení
Díl 2 § 76 - 92e Veřejná obchodní společnost
Díl 3 § 93 - 104e Komanditní společnost
Díl 4 § 105 - 153e Společnost s ručením omezeným
Díl 5 § 154 - 220zb Akciová společnost
Hlava 2 § 221 - 260 Družstvo
Část III. Obchodní závazkové vztahy
Hlava 1 § 261 - 408 Obecná ustanovení
Hlava 2 Zvláštní ustanovení o některých obchodních závazkových vztazích
Díl 1 § 409 - 470 Kupní smlouva
Díl 2 § 471 - 475 Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou
Díl 3 § 476 - 488a Smlouva o prodeji podniku
Díl 3A § 488b - 488i Smlouva o nájmu podniku
Díl 4 § 489 - 496 Smlouva o koupi najaté věci
Díl 5 § 497 - 507 Smlouva o úvěru
Díl 6 § 508 - 515 Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
Díl 7 § 516 - 526 Smlouva o uložení věci
Díl 8 § 527 - 535 Smlouva o skladování
Díl 9 § 536 - 565 Smlouva o dílo
Díl 10 § 566 - 576 Smlouva mandátní
Díl 11 § 577 - 590 Smlouva komisionářská
Díl 12 § 591 - 600 Smlouva o kontrolní činnosti
Díl 13 § 601 - 609 Smlouva zasílatelská
Díl 14 § 610 - 629 Smlouva o přepravě věci
Díl 15 § 630 - 637 Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Díl 16 § 638 - 641 Smlouva o provozu dopravního prostředku
Díl 17 § 642 - 651 Smlouva o zprostředkování
Díl 18 § 652 - 672a Smlouva o obchodním zastoupení
Díl 19 § 673 - 681 Smlouva o tichém společenství
Díl 20 § 682 - 691 Smlouva o otevření akreditivu
Díl 21 § 692 - 699 Smlouva o inkasu
Díl 22 § 700 - 707 Smlouva o bankovním uložení věci
Díl 23 § 708 - 715a Smlouva o běžném účtu
Díl 24 § 716 - 719b Smlouva o vkladovém účtu
Díl 25 § 720 - 724 Cestovní šek
Díl 26 § 725 - 728 Slib odškodnění
Hlava 3 § 729 - 755 Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu
Část IV. § 756 - 775 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
Poznámky Poznámky pod čarou