Rady a zkušenosti

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás

Evropská společnost

Evropská společnost: Dodá větší prestiž

Nejoblíbenějšími právními formami při založení společnosti v Česku je společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Ale víte, že můžete své firmě dodat větší prestiž? Přeměňte ji podle práva Evropské unie, takže vznikne evropská společnost. Jaké jsou výhody? Evropská společnost má oproti „českým“ jednodušší řízení i správu. A při zahraničních jednáních budí větší respekt. Vyzkoušejte změnu? Možná vám to dá nový impuls. 

Charakteristické rysy evropské akciové společnosti: 

  • Známá pod zkratkou SE (Societas Europaea)
  • Řídí se komunitárním právem i právním řádem země, v níž sídlí
  • Stačí 2 osoby v orgánech společnosti (V Česku jich je 6)
  • Lze využít smlouvy o ochraně investic
  • 2 formy řízení – představenstvo a dozorčí rada nebo jen správní rada
  • Možnost přesouvat sídlo společnosti
  • Základní kapitál 120 000 EUR

Evropská společnost – nebojte se změny právní formy

Evropská společnost může vzniknout několika způsoby. Dvě firmy sídlící v různých zemích Evropy se spojí v jednu evropskou akciovou společnost. Sídlo si mohou vybrat kdekoliv. Dalším způsobe vzniku - dvě či více společností různého druhu v jedné či více zemích vytvoří mateřskou (holdingovou) evropskou společnost. Podobně vznikne také dceřiná evropská společnost.  Dalším typem je změna právní formy. Jestliže má akciová společnost dceřinou společnost v jiném členském státě EU minimálně dva roky, může se sama změnit na evropskou společnost. A konečně – každá evropská společnost může zakládat své dceřiné evropské společnosti.

Založte evropskou společnost pomocí ready made společnosti

Protože založení evropské společnosti je zdlouhavé a komplikované zejména kvůli různým předpisům více zemí,  nejrychlejší způsob je pomocí ready made společnosti. Převedeme vám obchodní podíl hotové firmy, takže to nezdrží vaše podnikání. Všechny změny schválíte na jediné valné hromadě. Pak už bude evropská společnost jen vaše. Dodá vašemu podnikání novou prestiž.