Rady a zkušenosti

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás

Ready made společnosti

Ready made firmy

  Ready made společnosti – získej firmu bez čekání Potřebujete okamžitě založit firmu, protože to odpovídá vaši strategii? Říká se, že čas jsou peníze a to je ten pravý důvod. Nechcete nebo nemůžete čekat týdny, až se dostanete do obchodního...

Proč ready made společnost?

Koupě ready made společnosti s sebou nese řadu výhod Rychlá možnost podnikání Možnost podnikání jménem dané společnosti je možné již do 24 hodin od prvního kontaktu s prodejcem společnosti. Po podepsání příslušných dokumentů (převod...

Evropská společnost

Evropská společnost: Dodá větší prestiž Nejoblíbenějšími právními formami při založení společnosti v Česku je společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Ale víte, že můžete své firmě dodat...

Před koupí ready made společnosti

Pokud se chystáte koupit ready made společnost, měli byste si dát pozor na následující fakta. bezdlužnost společnosti Prodejce ready made musí garantovat, ze převedena společnost je bez dluhů. žádná historie firmy Ready made společnost...

Základní informace o a.s.

Akciová společnost je typ kapitálové společnosti, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Základní kapitál Výše minimálního základního kapitálu u akciové společnosti je 2 000 000,- a horní hranice není omezena. Základní kapitál...

Základní informace o s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je nejjednodušším typem kapitálové společnosti. Právní úprava společnosti je v rámci obchodního zákoníků. Základní kapitál Minimální základní kapitál při založení...

Podmínky pro získání živnostenského oprávnění

Vlastnictví živnostenského oprávnění je nezbytným předpokladem pro výkon podnikatelské činnosti a založení společnosti. Pro získání živnostenského listu musí fyzická osoba splnit tzv. všeobecné...

Druhy živností

Podle živnostenského zákona se dělí živnosti na ohlašovací a koncesované.Živnosti ohlašovací jsou: Živnosti řemeslné Podmínkou provozování řemeslné živnosti je odborná způsobilost, která se prokazuje dokladem o: řádném ukončení středního...

Podnikatel a podnik

Podnikatel je osoba, která podnik zakládá a provozuje jeho činnost – spojuje kapitál, práci za účelem prosperity firmy. Podnikatelem mohou být jak fyzické osoby (jednotlivý občan, který splňuje podmínky dané živnostenským zákonem), tak právnické...

Rozhodnutí související se založením podniku

Důležitým krok je již to, že se osoba rozhodne stát podnikatelem, k čemuž může vést spousta důvodů. Mezi další klíčová rozhodnutí pak dále patří: Rozhodnutí o předmětu činnosti Podnikatel musí vycházet z vlastních možností, zkušeností a znalostí....

Živnostenské oprávnění

Vznik živnostenského oprávnění U ohlašovacích živností vzniká živnostenské oprávnění dnem ohlášení živnosti nebo dnem pozdějším, u koncesovaných živností dnem doručení koncesní listiny. U zahraniční osoby je však až jejím zápisem do obchodního...

Kapitálovou nebo osobní společnost? Výhody a nevýhody

Kapitálové společnosti  Výhody: Ručení do výše vkladu Životnost společnosti je dlouhodobá (při odchodu společníka nehrozí její zrušení) V řídícím managementu jsou (mohou být) placení profesionálové· Snadno...

Obchodní společnosti

Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. vymezuje pojem i obecnou charakteristiku obchodních společností a právní formy obchodních společností a družstvo. Za obchodní společnosti se považují pouze právnické osoby, založené za účelem podnikání. Rozlišují se...

Náležitosti provozovny

Provozovna je prostor, ve kterém je uskutečňována podnikatelská činnost. Může jít například o prodejnu, dílnu, ordinaci, kancelář apod. Počet provozoven pro podnikatele není nijak omezen. Místo provozovny musí být však náležitě označeno obchodním...