Slovník pojmů

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás

Vyberte počáteční písmeno hledáného spojení

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Akcie

Cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle obchodního zákoníku a stanov na řízení akciové společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku po zániku akciové společnosti

(osoba, která se podílí na základním kapitálu a.s., může vykonávat práva akcionáře, i když a.s. dosud nevydala akcie či zatímní listy - od zápisu základního kapitálu do OR).

Na akcie je rozvržen veškerý základní kapitál společnosti.

Akcionář

Je společník akciové společnosti. Jde o osobu, která je držitelem akcií nebo zatímních listů. 

Akciová společnost

Je druh obchodní společnosti, jejíž kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem a akcionář neručí za závazky společnosti. 

Akruální princip

Účetní princip, podle nehož jsou důsledky transakcí uznány v době, se kterou časově a věcně souvisí. 

Aktiva

Uváděj se v rozvaze na levé straně. Jde o formu majetku, formy bohatství nebo soubor hospodářských prostředků vyjádřených v penězích.

Avalový úvěr

Jde o druh úvěru, který poskytuje záruku klientovi za zaplacení jeho závazků bankou. Banka neposkytuje přímo peněžní prostředky, nepřebírá závazek, ale ručí za jeho zaplacení. 

Podnikatelský servis

Chcete pravidelně zdarma dostávat podnikatelské rady?