Slovník pojmů

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás

Vyberte počáteční písmeno hledáného spojení

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B2B

Business to Business  je označení vztahu, kdy na obou stranách stojí podnikatelé - např. velkoobchod. 

B2C

Business to Consumer označuje vztah kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé spotřebitel. Jedná se o obchod prodávající koncovým zákazníkům.

Bilance

také viz Rozvaha

Je výkaz o majetku podniku (aktiva) a zdrojích jeho financování (pasiva) k určitému datu.

Bilanční rovnice

Vyjadřuje rovnost aktiv (majetku) a pasiv (zdrojů financování). 

aktiva = pasiva

Bilanční suma

Součet všech aktiv nebo součet všech pasiv. Oba tyto součty se samozřejmě vždy rovnají (bilanční rovnice).

Podnikatelský servis

Chcete pravidelně zdarma dostávat podnikatelské rady?