Slovník pojmů

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás

Vyberte počáteční písmeno hledáného spojení

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cena pořízení

Cena za kterou byl majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením souvisejících. 

Cenný papír

Je listina, do které je vtěleno určité právo. Bez listiny nemůže být dané právo uplatněno a zaniká zároveň se zánikem listiny. 

Cenný papír zaručuje jeho majiteli existenci v něm vtěleného práva a k převodu tohot práva dochází převodem cenného papíru. 

Podnikatelský servis

Chcete pravidelně zdarma dostávat podnikatelské rady?