Slovník pojmů

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás

Vyberte počáteční písmeno hledáného spojení

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emise

Akt vydání ceného papíru, bankovky nebo jiné listiny. V souvislosti s emisí dluhopisů se jedná o soubor dluhopisů vydávaných na základě emisních poidmínek a mající stejné datum emise. Je prováděna za účelem zvýšení kapitálu společnosti. 

Emisní ážio

Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcií, v případě, že je emisní kurz vyšší než jmenovitá hodnota akcií.

Emisní kurs akcie

Částka, za kterou společnost vydává akcie.

Podnikatelský servis

Chcete pravidelně zdarma dostávat podnikatelské rady?