Slovník pojmů

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás

Vyberte počáteční písmeno hledáného spojení

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Majetek vytvořený vlastní činností

Je dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek včetně nedokončeného majetku a zásoby, oceněné vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací cenou podle zvláštního právního předpisu.

Malý a střední podnikatel

Jde o podnikatele, pokud zaměstnává méně než 250 zaměstannců, jeho aktivita v rozvaze nepřesahuje 980 000 000 Kč nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesáhne 1 450 000 000 Kč, účtuje-li v soustavě podvojného účetnictví a je nazávislý. 

Marketing

Proces plánování a realizování koncepce, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, zboží a služeb s cílem vytvářet takové směny, které uspokojí cíle jednotlivce i organizací. 

Jde o sociální a manažerský proces, jehož pomocí získýávájí lidé to, co potřebují nebo po čem touží. Jednotlivé procesy podniku jsou zaměřeny hlavně na trh a zákazníky. Řeší, co zákazníci požadují a co poptávají. 

Marže

Část ceny, která zbyde po odečtení variabilních nákladů statku, jde o rozdíl mezí prodejní a pořizovací cenou zboží. 

Mateřská společnost

Je společnost, která je ovládající osobou jiné obchodní společnosti (dceřinné společnosti). 

Merchandising

Zajišťuje, aby správné zboží bylo na správném místě ve správný čas a za správnou cenu. Jedná se o souhrn činností, které jsou vykonávány v prostorách prodejen s cílem zlepšit všeobecnou vizualitu produktů. 

Místo podnikání

Adresa, která je zapsaná jako místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jíné zákonem upravené evidenci. 

Podnikatelský servis

Chcete pravidelně zdarma dostávat podnikatelské rady?