Slovník pojmů

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás

Vyberte počáteční písmeno hledáného spojení

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pasiva

Zdraje financování majetku (aktiv). Uváději se na pravé straně rozvahy a zahrnují vlastní kapitál a závazky společnosti. 

Platební bilance

Úrhn plateb jdoucích z domácí země do ostatních zemí k úhrnu plateb z ostatních zemí světa do domácí země nebo souhrnný výkaz všech hospodářských transakcí, které proběhly za určité období.

Platební neschopnost

Neschopnost subjektu dostát svým peněžním závazkům.

Plná moc

Jednostranný právní úkon, kterým zmocnitel (zastoupený) dává třetím osobám na vědomí, že zmocněný (zástupce) je oprávněn za něj v určitém rozsahu jednat. 

Podpora prodeje

Část marketingového mixu, prvek marketingové komunikace, který zahrnuje stimuly povzbuzující nákup nebo prodej výrobku. 

Prokura

Prokurou zmocňuje podniktel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokuru je nutné zapsat do obchdoního rejstříku. 

Prokurista

Osoba, které je udělena prokura. 

Provozovna

Je prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. 

Podnikatelský servis

Chcete pravidelně zdarma dostávat podnikatelské rady?