Slovník pojmů

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás

Vyberte počáteční písmeno hledáného spojení

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Skonto

Sleva při placení v hotovosti nebo zaplacení faktury před lhůtou splatnosti. 

Směnka

Je cenný papír, ve kterém emitent slibuje reemitentovi, že v určené době a na určeném místě zaplatí danou směnečnou sumu. 

Smlouva o dílo

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. 

Smlouva o obchodním zastoupení

Obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel se zavazuje dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv (obchody) nebo sjednávat a uzavírat obchody jménem zastoupeného a na jeho účet. 

Smlouva o prodeji podniku

Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu podnik a převést na něj vlastnické právo k podniku a kupující se zavazuje převzít závazky podniku a zaplatit kupní cenu. 

Podnikatelský servis

Chcete pravidelně zdarma dostávat podnikatelské rady?