Slovník pojmů

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás

Vyberte počáteční písmeno hledáného spojení

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tichý společník

Osoba, která poskytuje podnikateli v rámci smlouvy o tichém společenství určitý vklad a podílí se jím na jeho podnikání a podnikatel mu ji platí část čistého zisku, 

Transakční náklady

Jsou náklady spojené s realizací transakce nebo s rozhodnutím, které jsou bezprostředně spojené s výsledkem činnosti závislé na rozhodnutí.

Trvalý pobyt

Adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, byt nebo zaměstnání.  

Tržní přidaná hodnota

Rozdíl mezi tržní hodnotou podniku a investovaným kapitálem. Jde o rozdíl mezi částkou, kterou by investoři získali prodejem majetku a částkou, kterou kterou do podniku vložili. 

Podnikatelský servis

Chcete pravidelně zdarma dostávat podnikatelské rady?