Slovník pojmů

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás

Vyberte počáteční písmeno hledáného spojení

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Validace

Ověřování platnosti nebo správnosti.

Valná hromada

Nejvyšší orgán společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Má výlučně rozhodovací pravomoci v klíčových záležitostech jako je např. změna stanov, snížení a zvýšení základního kapitálu, schvalování účetní závěrky atd. 

Věcné břemeno

Omezuje vlastníka movité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinnen něco trpět, zdržet nebo něco konat.

Vedlejší činnost

Činnost, kterou zaměstnanec vykonává u zaměstnavatele (u kterého je pracovním poměru) mimo pracovní dobu a je prací jiného druhu než je sjednána ve smlouvě. 

Vedlejší pracovní poměr

Jsou výjimečné práce konané v dalším pracovním poměru. Je sjednaný vždy na dobu kretší než stanovenou pracovní dobu. 

Veřejnoprávní smlouva

Dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva.

Všeobecná plná moc

Plná moc, která se vztahuje na všechny právní úkony. 

Výpověď z pracovního poměru

Jde o jednostranný právní úkon směřující ke skončení pracovního poměru po uplynutí výpovědní doby. Může být dána zaměstnancem o zaměstnavatelem, písemně a doručena druhému účestníku. 

Vznik společnosti

Obchodní společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Je nutné odlišit vznik a založení společnosti. 

Podnikatelský servis

Chcete pravidelně zdarma dostávat podnikatelské rady?