Slovník pojmů

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás

Vyberte počáteční písmeno hledáného spojení

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zakladatelská listina

V případě jediného zakladatele zakládá obchodní společnost. (Pokud je zakladatelů více, společnost se zakládá společenskou smlouvou) 

Základní kapitál

Peněžní vyjádření souhrných peněžních i nepenžních vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti. 

Základní kapitál

Je peněžním vyjádřením souhrnu peněžních i nepeněžních vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti, 

Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu u obchodního rejstříku. 

Zisk

Kladný rozdíl mezi výnosy a náklady.

Podnikatelský servis

Chcete pravidelně zdarma dostávat podnikatelské rady?