Vedení účetnictví

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás

Informace o vedení účetnictví

Služby z oblasti účetnictví nabízíme naší účetní společností Profitas.cz za výhodných cenových podmínek.

Vhodné pro klienty, kteří se chtějí naplno věnovat své podnikatelské činnosti a administrativu spojenou s účetnictvím raději přenechají odborníkům.

Vedení účetnictví

Vedení a zpracování účetnictví (dle dřívější terminologie podvojného účetnictví) je prováděno naší společností Profitas.cz s.r.o. s maximálním důrazem na zájmy klienta a v souladu se zákonem o účetnictví, všemi účetními standardy a dalšími navazujícími předpisy. Naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni a sledují změny všech příslušných právních předpisů, tak aby mohli našim klientům nabídnout služby vedení účetnictví na té nejvyšší možné profesionální úrovni.

Samozřejmou doprovodnou službou našim klientům je poskytování pravidelných informací o stavu jejich účetnictví, tj. stavu jejich saldokonto, propočet daňové povinnosti, upozornění na rizikové položky na účtech v účtové osnově apod. Dále našim klientům asistujeme při faktických inventurách zboží či pokladní hotovosti či při kontrolách ze strany správních orgánů.

Po skončení účetního období předává Profitas.cz s.r.o. svým klientům řádnou dokladovou inventarizaci, dále předává k archivaci zkompletované účetní doklady, včetně povinných účetních knih.

Vedení účetnictví naší společností Profitas.cz zahrnuje

  • Kompletní zpracování a vedení účetnictví
  • Vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby
  • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku, vedení evidence skladu a skladové hospodářství
  • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, k DPH, k silniční dani aj.
  • Příprava a zasílání platebních příkazů či platebních vzorů a jiných formulářů
  • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
  • Zpracování vnitřních směrnic a internách postupů účtování
  • Sestavení účetní uzávěrky
  • Zakládání Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát klienta do příslušné Sbírky listin vedené rejstříkovým soudem (zákonná povinnost)

Kolik stojí vedení účetnictví

Pro lepší orientaci jsme vám připravili vzorový ceník vedení účetnictví a nejčastějších služeb vedení účetnictví.

Využijte následujících možností:

V případě zájmu o využití našich služeb vedení účetnictví či pouze o nezávaznou úvodní konzultaci, nás neváhejte kdykoliv kontaktovat, popř. můžete námi poskytované služby vedení účetnictví přímo objednat a náš kvalifikovaný pracovník následně bude kontaktovat Vás k upřesnění Vaší objednávky.

Získal jsem dostatek informací:

Objednat službu