Offshore společnosti

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás

Informace o offshore společnosti

Offshore společnosti jsou zakládány za účelem snížení daňové zátěže, zajištění anonymity vlastnictví a posílení ochrany majetku.

Při založení offshore společnosti u nás si můžete být jisti profesionálním a diskrétním jednáním.  Před samotným procesem je zpravidla nutná odborná konzultace - rozbor Vašeho konkrétního podnikání a zvážení možností. Tato konzultace je zdarma!

Založení offshore společnosti

Založení offshore společnosti je v dnešní době zcela legální a legitimní způsob řešení určitých podnikatelských situací a potřeb.

Založení offshore společnosti je možné realizovat dvěma způsoby - založením offshore společnosti na míru anebo koupí již předzaložené ready made offshore společnosti.

 

Založení offshore společnosti na míru

Při tomto způsobu založení offshore společnosti je klient či jím určené osoby od počátku jednak prvními vlastníky a jednak i prvními jednateli (řediteli) nově založené offshore společnosti. Pro obsazení statutáních orgánů je možné z důvodu vyšší anonymity využít nominee servis.

Po úspěšném procesu založení Vaší nové offshore společnosti navrhneme ve spolupráci s advokáty a daňovými poradci nejvhodnější systém jejího podnikatelského propojení s Vaší současnou firmou a navrhneme i systém k tomu určené holdingové či jiné struktury.

Nejvíce oblíbenou strukturou je zahraniční offshore společnost jako jediný společník české obchodní společnosti, ale i další struktury jsou možné a existuje jich v závislosti na daných potřebách celá řada.

 

Prodej ready made offshore společností

Ready made offshore společnost je již registrovaná společnost, která byla založena pouze za účelem jejího dalšího prodeje koncovému zákazníkovi a nikdy nevyvíjela žádnou obchodní ani podnikatelskou činnost. Tato offshore společnost je již zapsána v obchodním či jiném rejstříku dané země, má svoje IČO, nikdy nepodnikala a má tak 100% garanci bezdlužnosti.

Rozhodující výhodou ready made offshore společností oproti klasickému založení nové offshore společnosti, která činí tuto službu tolik populární, je zejména rychlost a možnost alternovat touto cestou nominee servis k zajištění vyšší míry anonymity při současném snížení rizika spojeného s nominee servisem.

Ready made offshore společnost může být ihned zakomponována do podnikatelské struktury - holdingu v ČR např. jako společník české právnické osoby či jako výlučný vlastník nehmotných statků, licencí či jiného duševního majetku.

Získal jsem dostatek informací:

Objednat službu