Změny ve společnosti

„Máte dotaz, přání či připomínku?“

Kontaktujte nás
Praktické rady a zkušenosti

Informace o změny ve společnosti

V rámci komplexnosti služeb nabízíme také pomoc s uspořádáním valné hromady nebo s jakoukoliv změnou společnosti:

 • jmenování jednatele, jmenování prokuristy
 • odvolání jednatele, odvolání prokuristy
 • změna způsobu jednání statutárních orgánů společnosti, popř. prokuristy
 • sídlo firmy a jeho změna
 • jmenování členů představenstva / dozorčí rady do funkce a jejich odvolávání z funkce
 • změna společníka / akcionáře společnosti
 • převod obchodního podílu/ akcií na nového nabyvatele
 • změna výše obchodního podílu / změna druhu, formy a hodnoty akcií
 • snížení anebo naopak zvýšení vkladu společníka v obchodní společnosti
 • změna obchodního jména (názvu firmy) a jiné změny ve společenské smlouvě / zakladatelské listině
 • změna adresy bydliště jednatele, prokuristy, společníka, člena představenstva, člena správní rady, jediného akcionáře
 • změna, resp. rozšíření předmětů podnikání či naopak jejich zúžení
 • zvýšení či snížení základního jmění (základního kapitálu) společnosti
 • všechny ostatní změny v rámci akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným
 • všechny ostatní změny v rámci organizační složky právnické osoby
 • přeměny společností
 • a další

 

Všechny výše uvedené změny ve společnosti zahrnují:

 • svolání a uspořádání valné hromady
 • zápis z jednání valné hromady / popř. návrh znění rozhodnutí jediného společníka či statutárního orgánu
 • příprava všech dokumentů nutných pro změnu
 • příprava a podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku
 • vyhotovení úplného změní změnou dotčeného zakladatelského dokumentu včetně jeho založení do sbírky listin

 

Ceny provedení změn ve společnosti závisí na náročnosti změny - bez nutnosti notářského zápisu od 3.900,- 

s nutností notářského zápis od 8.900,-

 

Získal jsem dostatek informací:

Objednat službu